Približne 35 000 mariánskych ctiteľov sa stretlo na púti v Šaštíne

Približne 35 000 mariánskych ctiteľov sa stretlo na púti v Šaštíne
15. septembra 2019 andreas
Približne 35 000 mariánskych ctiteľov sa stretlo v Šaštíne. K Sedembolestnej Panne Márii prišli opäť prosiť i ďakovať za svoje osobné i rodinné radosti a bolesti. Hlavným celebrantom bol predseda KBS Stanislav Zvolenský, kazateľom bol apoštolský prefekt v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete, SDB.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/