Mária si vybrala lepší podiel. (Lk 10, 42)

Mária si vybrala lepší podiel. (Lk 10, 42)
8. septembra 2019 andreas

(Emil Turiak) Poznáme to: denne stojíme pred množstvom volieb a rozhodujeme sa pre niektorú z nich. Niekedy je to jednoduché: keď ide o skutočnosti, ktoré majú v našej hierarchii jasné začlenenie. Ináč je to pri túžbach smerujúcich k viacerým možným cieľom súčasne, ale voľba môže byť len pre jeden z nich. Niektoré voľby môžu zásadne určiť ďalší spôsob smerovania nášho života. Voľba medzi správnymi možnosťami má za následok dobro. Je smutné, keď je voľba nesprávna (keď si vyberáme zlo). Preto je dôležité, aby sme správne rozlišovali medzi kvalitou vecí a skutočností, medzi dobrom a zlom, aby nám zbytočne nemuseli tiecť slzy sklamania a bolesti.

 

Obe sestry si zvolili dobré ciele: Marta službu lásky blížnym (v obsluhe a pohostení), Mária si sadla k Ježišovi a počúvala ho (plnila svojho ducha Božím slovom). Ježiš tu však hovorí o lepšom rozhodnutí. Aj nás Ježiš pozýva do svojej školy, aby sme vedeli aj spomedzi dobrých vecí vyberať tie lepšie. Sväté písmo je osobným dialógom Boha s človekom. Ako často ho vyberám, čítam, počúvam ho a uvažujem o ňom, aby som lepšie porozumel Bohu, ľuďom, veciam, svetu i sebe?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)