Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu. (Mt 22, 16)

Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu. (Mt 22, 16)
7. septembra 2019 andreas

(Emil Turiak) V tomto výroku z úst farizejov – židovských teológov – je vyjadrené krásne vyznanie k osobe Ježiša. A predsa jeho autori boli pred pravdou uzatvorení. Podobne ako Pilát, ktorý stál pred stelesnenou pravdou, a predsa nad ňou vynáša výrok neprávosti a smrti, aj keď mu Ježiš zdôrazňuje: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ Vidíme, že je veľký rozdiel pred pravdou stáť a podľa pravdy žiť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)