Potom vystúpil na vrch. (Mk 3, 13)

Potom vystúpil na vrch. (Mk 3, 13)
3. septembra 2019 andreas

(Emil Turiak) Motívy ľudí, ktorí sa snažia vystúpiť na nejaký vrch, sú rôzne. Niekto tam ide kvôli pohľadu na prírodné scenérie, iný pre posilnenie vôle a fyzickej kondície, ďalší kvôli prestíži a pod. Úmerne náročnosti cieľa by mala predchádzať zodpovedná príprava a zhodnotenie možností na jeho dosiahnutie. Ježiš často odchádza na vrch do samoty modliť sa. Vodí tam aj apoštolov, aby sa v tichu profilovali pre službu evanjelizácie. Aj nás volá do výšin ducha, aby sme sa s ním v modlitbe osobne stretli.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)