Pozvánka na púť v Topoľčanoch, ktorej svätyňa je zviazaná s Rímom

Pozvánka na púť v Topoľčanoch, ktorej svätyňa je zviazaná s Rímom
31. augusta 2019 andreas
V Topoľčanoch sa v dňoch 5. – 8. septembra 2019 uskutoční tradičná Mariánska púť. Rímskokatolícky farský úrad pozýva mariánskych ctiteľov k účasti na liturgických sláveniach a duchovnom programe, ktorého súčasťou bude aj obnovená tradícia sviečkového sprievodu po Námestí M.R. Štefánika.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/