Viem, kto si: Boží svätý. (Mk 1, 24)

Viem, kto si: Boží svätý. (Mk 1, 24)
28. augusta 2019 andreas

(Emil Turiak) Nečistý duch pozná Ježiša a vie o jeho poslaní. So strachom vyznáva a kladie otázku: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť?“ V tomto výroku je zároveň skrytá aj podriadenosť diabla a jeho obmedzená pôsobnosť. Aj diabol je odkázaný vo svojej existencii na Boha a činí len to, čo mu je dovolené. Aj on musí Boha poslúchať („Mlč a vyjdi z neho! … a s veľkým krikom z neho vyšiel.“). Poznám aj ja Boží majestát? Bojujem proti diablovým pokušeniam a zvodom s pomocou Boha?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)