Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. (Mk 1, 17)

Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. (Mk 1, 17)
27. augusta 2019 andreas

(Emil Turiak) Ondrej, Šimon, Jakub a Ján. Rybári znalí svojho remesla. Živili ním seba i svoje rodiny. Táto práca ich mnohému naučila a dávala im istotu živobytia. Odvahu nasledovať Ježiša im zaiste dávala povesť o ňom, ich určitá osobná skúsenosť s ním, ktorá spolu s vanutím Ducha pôsobila v ich otvorenom a čistom osobnostnom charaktere. To bol základ pre ich nasledovanie Ježiša, s mnohými nepoznanými otáznikmi. A oplatilo sa to! Vieš o tom, že aj ty si pozvaný nasledovať Krista?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)