Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. (Mk 1, 11)

Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. (Mk 1, 11)
26. augusta 2019 andreas

(Emil Turiak) Vyznanie nebeského Otca pri krste Ježiša v Jordáne nás vťahuje do hlbín tajomného spoločenstva Najsvätejšej Trojice. V tomto odhalení je zároveň výzva i pozvanie Boha na adresu každého človeka, aby sme sa stali účastní na tomto dialógu lásky: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Som teda Bohom milovaný, prichádza mi v ústrety. Ako odpovedám tejto láske? Má Boh aj vo mne zaľúbenie?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)