Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. (Mt 18, 35)

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. (Mt 18, 35)
25. augusta 2019 andreas

(Ján Sabol ml.) Gréckokatolícka cirkev je bohatá na služobníkov, ktorí žili odpustenie. Veď čo iné robili naši blahoslavení a svätí, keď obnovili alebo zostali v jednote s Katolíckou cirkvou? Ich svedectvo obety pre jednotu s Katolíckou cirkvou bolo svedectvom odpustenia a lásky. A takéto svedectvá priťahujú. Podľa niektorých prameňov Meletij Smotrický, jeden z hlavných predstaviteľov nenávistného hnutia proti biskupovi Jozafátovi Kuncevičovi, sa po jeho vražde vydal na cestu pokánia a sám sa zmieril s Katolíckou cirkvou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)