Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril… (Mt 19, 4)

Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril… (Mt 19, 4)
24. augusta 2019 andreas

(Ján Sabol ml.) Vzťah muža a ženy siaha až do rajskej záhrady. Ježiš ich vzťah nazval jedným telom. Prenesene ich tak prirovnal k nedokonalému obrazu Najsvätejšej Trojice. Vzťah muža a ženy nie je narušený, ak pretrváva živý vzťah každého z nich aj s treťou osobou, s Bohom. Podobne ako Adam a Eva v raji. Inak sa manželia opäť stanú vyhnancami.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)