Beda vám, slepí vodcovia! (Mt 23, 16)

Beda vám, slepí vodcovia! (Mt 23, 16)
19. augusta 2019 andreas

(Ján Sabol ml.) Zákonníci a farizeji, ktorých Ježiš nazýva pokrytcami, neboli vo svojom národe kňazmi. Išlo o katechétov a horlivých laikov, ktorí každodenne žili z Božieho slova. A Boh ich tvrdo nazýva hlupákmi, slepcami, vyjedačmi vdov, pokrytcami, zlými ľuďmi. Varuje nás tak, aby sme sa nezamerali iba na vonkajšie pozlátené formy, ale mali sa vo vzájomnej úcte. Lebo skrze krst sme sa sami stali Božími chrámami.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)