Dokedy vás mám ešte trpieť? (Mt 17, 17)

Dokedy vás mám ešte trpieť? (Mt 17, 17)
18. augusta 2019 andreas

(Ján Sabol ml.) Túžbou mnohých ľudí je poznať svoju budúcnosť. Aj preto, aby mohli zvrátiť sled nepríjemných situácií, krížov, ťažkostí a chorôb. Ježiš Kristus svoju budúcnosť poznal. Vedel, čo ho čaká, a svoj údel prijal. Na konečné utrpenie, ktoré napokon čaká každého z nás, nám ponúkol riešenie. Prehlbovanie viery skrze pokánie. Uzdravený chlapec z dnešného príbehu evanjelia dáva prísľub, že iba Boh skutočne oživuje a uzdravuje z každej formy skazenosti.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)