Charita zorganizovala v Žiline stretnutie kordinátorov farských charít

Charita zorganizovala v Žiline stretnutie kordinátorov farských charít
17. augusta 2019 andreas
Slovenská katolícka charita zorganizovala v Žiline 12. augusta stretnutie, ktorého sa zúčastnili starí aj noví koordinátori farských charít. Cieľom SKCH je opäť nastaviť a posilniť spoluprácu arci/diecéznych charít pri zakladaní nových farských charít a prijímaní dobrovoľníkov na Slovensku.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/