Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. (Mt 22, 33)

Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. (Mt 22, 33)
16. augusta 2019 andreas

(Ján Sabol ml.) Saduceji nepatrili vo svojom národe k tým, čo by treli biedu. Vždy sa vedeli prispôsobiť zmeneným spoločenským pomerom. Zastávali názory svojej doby. Materiálne blaho a pôžitky tela im boli v skutku  prednejšie ako modlitba a hľadanie Božej moci. Ježiš aj od nich chce, aby sa prebudili, zamysleli sa nad životom svojich predkov a uvedomili si, že Boh je stále živý.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)