Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)

Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)
15. augusta 2019 andreas

(Ján Sabol ml.) Marta musela byť na svoju sestru poriadne nahnevaná, keď jej svoju výčitku nepovedala priamo, ale cez ich najvzácnejšieho hosťa, Ježiša. Ak sa Božie slovo pre nás stane našou každodennou potravou a inšpiráciou, skôr si uvedomíme skutočné medziľudské hodnoty, ktoré presahujú aj tento pominuteľný svet. Veď vo večnosti nebudeme sami.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)