Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať… Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. (Mt 21, 21 – 22)

Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať… Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. (Mt 21, 21 – 22)
9. augusta 2019 andreas

(Peter Vansač) Keď máme pred sebou hory problémov a obrátime sa o radu na ľudí, obyčajne pokrčia plecom a začnú nám rozprávať o svojich horách, a budú ich pripomínať, kým nepochopíme, že si máme pomôcť sami. Potom sa konečne obrátime na Boha. Kristus použil príhodu s figovníkom, aby vysvetlil príčinu neúspešnej modlitby, ktorou je naša malá viera.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)