Zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal:… (Mt 18, 3)

Zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal:… (Mt 18, 3)
5. augusta 2019 andreas

(Peter Vansač) Postavenie dieťaťa do stredu a objatie bolo pre apoštolov názornou ukážkou, kto je Ježišovmu srdcu blízky a kto je najdôležitejší v jeho kráľovstve. Prijať status dieťaťa neznamená, že sa máme vzdať skutočného života skutočných rozhodnutí, ale máme sa vzdať domnelej namyslenej veľkosti, ktorá sa často prejavuje sebestačnosťou a nezávislosťou od nebeského Otca a ľudí, ktorí nás obklopujú.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)