… dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. (Mt 14, 19)

… dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. (Mt 14, 19)
4. augusta 2019 andreas

(Peter Vansač) Otázka chleba je veľmi dôležitá. Boh stvoril človeka tak, že mu dal okrem nesmrteľnej duše aj telo. A telo potrebuje pokrm, teda chlieb. A o chlieb sa musí postarať. Veď už v raji povedal Adamovi, že v pote tváre, teda ťažko bude zarábať na chlieb. Práca je pre človeka veľmi dôležitá. Na chlieb treba pracovať, ale nestačí iba to.

 

Bohatý sedliak sa chválil pred ostatnými: „Ja sa nemodlím, poctivo pracujem od noci do noci. Nechodím do kostola pokúšať Boha, ako vy chodíte. Radšej hnojím. A pole mi vždy vynahradí moju starostlivosť. Len sa pozrite na moju pšenicu.“ V tom roku bola jeho pšenica bola mimoriadne pekná. A čo bolo v jeseni? Nielenže nemal čo odviesť do mlyna, ale aj na sejbu si musel požičať od tých ostatných. Mnohokrát stačí búrka a niet čo žať, mlátiť a jesť. Modli sa a pracuj, to je zásada podložená dlhodobou skúsenosťou najmä tých, ktorí sa starajú o náš každodenný chlieb.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)