Pane, zmiluj sa nad mojím synom. (Mt 17, 15)

Pane, zmiluj sa nad mojím synom. (Mt 17, 15)
2. augusta 2019 andreas

(Peter Vansač) Týmito slovami oslovil Ježiša otec námesačného chlapca. Prosil ho, aby ich zahrnul do svojej priazne a obdaril jeho syna uzdravujúcou silou. Ježiš to urobil. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme slová: „Pane, zmiluj sa“ vyslovovali s úplnou vážnosťou, s úmyslom, aby nás Pán vzal do svojej priazne. Kto je v Božej priazni, je Božím človekom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)