Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom… (Mt 10, 32)

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom… (Mt 10, 32)
1. augusta 2019 andreas

(Peter Vansač) Jeden pán mi povedal: „Kedysi som sa hanbil prežehnať pred jedlom v školskej jedálni, ale teraz sa prežehnám pred jedlom v reštaurácii bez problémov. Chcem dať najavo všetkým, že som kresťan.“ Keď je gesto prežehnania spojené aj s vnútornou úctou k Bohu, to je pravé vyznanie. Makabejská matka so synmi nám môže byť inšpiráciou pri každodenných vyznaniach.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)