Nemáš zmysel pre Božie vecí, len pre ľudské! (Mt 16, 23)

Nemáš zmysel pre Božie vecí, len pre ľudské! (Mt 16, 23)
31. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Keby si Peter vypočul Ježiša až do konca, bol by sa dozvedel, že síce umrie, ale potom vstane z mŕtvych. Ale on nevnímal Ježiša tak, ako bolo treba. Peter chcel ľudsky prehovoriť Pána, aby od tohto úmyslu upustil. Ježiš videl, že je to vážne, a preto prišlo pokarhanie, ktoré bolo veľmi tvrdé: „Choď mi z cesty, satan!“ Aj my sme niekedy v situácii, že Ježišove slová nezapadajú do našich plánov.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)