Exercičný dom sv. Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka duchovné cvičenia

Exercičný dom sv. Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka duchovné cvičenia
30. júla 2019 andreas
Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka nasledovné termíny duchovných cvičení v mesiaci august a september. Dá sa prihlásiť – písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov; telefonicky (051 7460 511; 0948 892 929) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00; e-mailom: domsj.po@gmail.com. 

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/