Chráňte sa kvasu saducejov a farizejov. (Mt 16, 11)

Chráňte sa kvasu saducejov a farizejov. (Mt 16, 11)
30. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Ježiš upozorňuje učeníkov, aby sa chránili pohľadu, ktorým sa pozerajú saduceji a farizeji na Ježišove znamenia. Všetko robili len naoko, aby sa zapáčili ľuďom. V skutočnosti boli neúprimní a vo svojom konaní hľadali svoju slávu a nie Božiu. Ježiš aj nás varuje, aby sme sa chránili kvasu neúprimných ľudí, ktorí sa snažia ovplyvniť našu vieru a naše konanie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)