Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. (Mt 16, 4)

Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. (Mt 16, 4)
29. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Ani ten najvšednejší deň nie je natoľko všedným, aby nám ho Boh nespestril znamením, ktorým nás chce usmerniť alebo povzbudiť. Židia si žiadajú od Ježiša senzáciu, no Ježiš upriamuje ich pozornosť na Jonášovo znamenie, ktorý sa chcel vyhnúť plneniu Božieho poslania. Napokon cez znamenie prežitia v bruchu veľryby pochopil svoje poslanie a ohlasoval Boha v meste Ninive. Cez tento príbeh Ježiš chcel židom povedať, že Boh v dejinách spásy dáva znamenia, cez ktoré sa dáva rozpoznať ľuďom. Nežiadajme senzácie, ale pozorne sledujme znamenia, ktoré nám Boh do nášho života posiela.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)