Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov… (Mt 15, 30)

Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov… (Mt 15, 30)
26. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Ježiš sa nachádzal na brehu Galilejského mora a prichádzali k nemu zástupy aj s chorými. On ich uzdravoval. Nevieme si predstaviť to nadšenie. Evanjelista neopisuje emócie, jednoducho konštatuje, že Ježiš všetkých uzdravil. Chce dať najavo, že je Mesiáš a Spasiteľ a telesné uzdravenia majú viesť ľudí k hlbokému obráteniu a vnútornému uzdraveniu. Čo očakávam od Ježiša, keď k nemu prichádzam?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)