Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. (Lk 8, 21)

Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. (Lk 8, 21)
25. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Tropár sviatku sa začína slovami: „Bohom omilostená Anna, pod srdcom nosila Bohorodičku“. Svätá Anna počala Bohorodičku vtedy, keď už ženy prirodzeným spôsobom nemôžu počať. Prijala túto milosť od Boha a snažila sa splniť materinské povinnosti aj v starobe, ale čo sa odohrávalo v jej vnútri, to je tajomstvo milosti. Všetky matky, proste sv. Annu, aby vám vyprosila milosť dobre vychovať svoje deti a plniť Božiu vôľu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)