A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. (Mt 14, 36)

A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. (Mt 14, 36)
24. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Len čo Ježiša obyvatelia kraja Genezaret spoznali, prinášali k nemu chorých. Je veľmi dôležité, aby sme k Ježišovi prinášali chorých – vo svojich modlitbách, obetách, čítaním Božieho slova alebo sprostredkovaním stretnutia s kňazom. Evanjelista kladie akcent na to, že tí, ktorí sa ho dotkli, ozdraveli. Prosme Pána, aby nám vnukol vhodné slová pri stretnutí s chorým človekom. Takto sa staneme sprostredkovateľmi Ježišovho dotyku.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)