Na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ (Mt 14, 8)

Na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ (Mt 14, 8)
23. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Herodes opitý vínom aj zmyselnosťou sľúbil dievčaťu, že mu dá všetko. Takto dal príležitosť Herodiade, aby sa zbavila toho, ktorý im vyčítal cudzoložstvo. Hriech vždy môže splodiť len ďalší hriech. Cudzoložstvo, opilstvo, zmyselnosť pripravili sv. Jána Krstiteľa o hlavu. Najhoršie je, že Herodiada do hriechu zaplietla aj svoju dcéru. Ako matka mala chrániť svoje dieťa. Kresťanské matky, v akom duchu a prostredí vychovávate svoje deti?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)