Pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 58)

Pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 58)
22. júla 2019 andreas

(Peter Vansač) Evanjelista uvádza, že Ježiš prišiel do svojej vlasti, do Nazareta. Ježišovi rodáci špekulovali a dávali si otázky o Ježišovi. Odkryli svoje vnútro, ktoré bolo plné predsudkov. Predsudky boli a sú stále bariérou voči viere, preto tam Ježiš neurobil veľa zázrakov. Ježišova vlasť som ja, moja rodina a komunita. Nenosím vo svojom srdci predsudky, ktoré neutralizujú moju vieru?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)