Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. (Lk 4, 24)

Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. (Lk 4, 24)
20. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Proroka často vnímame ako jasnovidca ohlasujúceho budúcnosť. To je vec, ktorá nás veľmi zaujíma. Boh však vzbudzuje proroka pre svoj ľud, aby ho vrátil na správnu cestu. Prorok napomína a usmerňuje. A to je niečo, čo radi nemáme. Kristus – najväčší prorok prichádza, aby zmenil môj život a ohlásil mi, že zmena vedie do svetlej budúcnosti s ním.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)