Neboj sa, maličké stádo… (Lk 12, 32)

Neboj sa, maličké stádo… (Lk 12, 32)
17. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Niekedy trpím megalomanstvom. Úspech meriam počtom ľudí, dobrú kázeň počtom prikyvujúcich, horlivosť účasťou na akciách… Všetkého chcem mať veľa a najlepšie hneď. Kristus mi však neponúka megalomanské sľuby. Hovorí o maličkom stáde verných. Mám byť verný v malom, aby mi bolo zverené veľké, to, čo teraz neviem obsiahnuť – nebeské kráľovstvo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)