Nechajte oboje rásť až do žatvy. (Mt 13, 30)

Nechajte oboje rásť až do žatvy. (Mt 13, 30)
16. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Nemohol Kristus pri vzkriesení vyhrať tak, že by zlému zamedzil možnosť dostať sa k človeku? Už by nemusel zápasiť s hriechom… Nemohol. Veď predsa prišiel darovať slobodu, aby som sa mohol rozhodovať. Neprišiel ma spútať svojím príkazom. Ponecháva mi voľbu, aby som si vybral, s kým chcem žiť. Ak sa rozhodnem pre neho, som vzácna pšenica v jeho stodole.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)