Dievčatá sa zverili Panne Márii Karmelskej

Dievčatá sa zverili Panne Márii Karmelskej
16. júla 2019 andreas
V Topolčiankach sa uplynulý týždeň v Topolčiankach konala tradičná Škapuliarska púť. Súčasťou duchovného programu, v ktorom nechýbala duchovná príprava, každodenné sv. omše na Kalvárii, vysluhovanie sviatosti zmierenia, pobožnosti krížovej cesty, sviečková procesia, modlitby litánií, pešia púť mládeže, či hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii, bolo opäť aj prijatie nových členov do Škapuliara.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/