A večný život je v tom, aby poznali teba… (Jn 17, 3)

A večný život je v tom, aby poznali teba… (Jn 17, 3)
14. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Do školy chodíš preto, aby si rástol v poznaní. V práci sa poznanie prehlbuje a ani v manželstve sa nekončí. Aj Kristus hovorí: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Celý život je o poznávaní. No hrozí nebezpečenstvo, že od viery a od lásky k blížnemu nás odradí práve poznanie. Často počujem: „Aha, aký je z neho zrazu svätuškár, ale ja dobre viem, čo porobil!“

 

Poznanie sa zastavilo pred rokmi a nepripúšťa zmenu. Sv. apoštol Pavol sa v Liste Kolosanom modlí: „Neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle…, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha… (Kol 1, 9b – 10)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)