… kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat… (Mt 12, 50)

… kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat… (Mt 12, 50)
11. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Čo je vôľou Otca? Aby som bol spasený, aby som mu bol najbližšie, ako sa dá. Bolo by rozumné plniť Otcovu vôľu, ktorá smeruje k mojej spáse. Keď sa pozriem na svoj život, musím skonštatovať, že sa často správam nerozumne, pretože nedbám o svoju spásu. Preto mi vždy pomôže pohľad na Bohorodičku, ktorá Božiu vôľu plní.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)