V Slovanoch vo farnosti Kláštor pod Znievom objavili základy dvoch historických stavieb

V Slovanoch vo farnosti Kláštor pod Znievom objavili základy dvoch historických stavieb
10. júla 2019 andreas
V Kostole sv. Michala archanjela v Slovanoch aj v roku 2019 pokračujú práce na komplexnej obnove tejto neogotickej sakrálnej stavby postavenej v roku 1896. Pri odstraňovaní sutiny boli vo východnej časti kostola odkryté murované základy minimálne dvoch starších stavieb, existenciu ktorých zaznamenávali písomné pramene. Podľa nich stála na mieste súčasného kostola kaplnka sv. Antona Paduánskeho, ktorá vznikla prestavaním objektu zvonice v roku 1856.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/