Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. (Lk 6, 20b)

Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. (Lk 6, 20b)
10. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Život kresťana je životom plným paradoxov, o ktorých hovorí Kristus v blahoslavenstvách. Ak chcem vystúpiť hore, musím najprv zostúpiť. Stať sa chudobným. Hlavne na svoje predstavy. Chudobný je ten, kto nemá mnoho, má len toľko, aby akosi prežíval. A takto nechce žiť nikto. Všetci chceme žiť v plnosti a hojnosti. Chceme žiť v raji. Raj – Božie kráľovstvo je však Božou predstavou o mojom živote.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)