Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil. (Mt 12, 15)

Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil. (Mt 12, 15)
9. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Kristus – Slovo sa mi prihovára slovom, ktoré nie je vždy príjemné. Mám dve možnosti. Buď budem hľadať cestu, ako slovo v sebe zahubiť, aby som mohol kráčať, ako chcem ja. Alebo pôjdem za ním, budem ho nasledovať a on ma bude viesť. Táto cesta nemusí smerovať tam, kam chcem ja, ale stretnutie mi prinesie uzdravenie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)