„Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zase zdravá. (Mt 12, 13)

„Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zase zdravá. (Mt 12, 13)
8. júla 2019 andreas

(Peter Šturák ml.) Mať len jednu fungujúcu ruku je značne obmedzujúce. Stále človeku pripomenie, že mu chýba niečo, čo ostatní môžu využívať. Kristovi ide o to, aby mi nič nechýbalo, nechce, aby som bol niečím obmedzený. Chce ukázať, že mi môže dať všetko, čo potrebujem pre šťastný život. V ňom je všetko.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)