Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti. (Rim 6, 19)

Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti. (Rim 6, 19)
7. júla 2019 andreas

(František Takáč) Je dôležité správne pochopiť každé slovo v úryvku. Je tu jedno slovo, ktoré môže spôsobovať problémy: údy. Pod vplyvom súčasnej doby, ktorá je čoraz vulgárnejšia, aj my sa možno nad ním pohoršíme. Ale môžeme ho zameniť iným slovným spojením – časti tela. Znie to zrozumiteľnejšie a už to nie je na smiech: „Ako ste vydávali jednotlivé časti svojho tela na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte jednotlivé časti svojho tela na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti.“

 

Pavol píše kresťanom do Ríma. Toto mesto bolo spleťou mnohých národov a kultúr. Vládol v ňom veľký úpadok – podvody, vraždy, úklady, morálna zvrátenosť spojená s orgiami pri pohanských svätyniach aj na verejných miestach. Svoje telá ľudia vydávali na neprávosť: ruky na úplatky, krádeže, vraždy, nečisté gestá; nohy na chodenie za zlými vecami; jazyk na intrigy; intímne časti na neveru a zvrátenosť atď. Ale tam, kde sa ohlasovala zvesť o vykúpení, ľudia spoznávali aj svoju vznešenosť, hodnotu a dôstojnosť. Spoznali, že sú povolaní k tomu, aby boli Bohu príjemnou obetou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)