… svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. (Rim 6, 13)

… svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. (Rim 6, 13)
6. júla 2019 andreas

(František Takáč) Ja chcem len spravodlivosť! Je jasné, že najlepšia spravodlivosť je tá moja, podľa mojich predstáv. Je to vznešený úmysel a veľa sa dá za toto tvrdenie skryť. Ale čo je vlastne spravodlivosť? Možno povedať, že je to stav, keď sú veci tak, ako majú byť. Čo je spravodlivosť pred Bohom? Ak je to tak, ako to Boh zamýšľal. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Dokonalého. Keď zodpovedne hľadáme, spoznávame a konáme jeho vôľu, začína sa napĺňať Božia spravodlivosť. A tá nemá nič spoločné s tou prekrútenou, ľudskou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)