Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. (1 Kor 12, 22)

Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. (1 Kor 12, 22)
1. júla 2019 andreas

(František Takáč) Známa Pavlova úvaha prirovnáva Cirkev k ľudskému telu. Teraz sa pozri na svoje telo, najlepšie v zrkadle. Všetko je zosúladené. Oči sú so sluchom na najvyššom bode tela. Ako na rozhľadni. Čo by som tak videl na úrovni kolien či členkov? Nohy sú dole. Na hlave by boli zbytočné. Ruky sú v strede: obsluhujú potreby celého tela. Podobne je to aj v Cirkvi: každý nemôže byť všetkým. A všetci nemôžu byť tým istým. Je to nevyhnutné aj v tvojej cirkvi – vo farnosti.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)