Katolícka cirkev oslávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok

Katolícka cirkev oslávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok
29. júna 2019 andreas
Katolícka cirkev oslávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla. Úcta k svätým vychádza nielen z obdivu ich čnostného a hrdinského života, ale aj z presvedčenia založeného na biblických textoch (Lk 16, 24), že svätci, ako vyvolení Boží obľúbenci v nebesiach. Môžu vyprosiť milosti a pomoc žijúcim na zemi.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/