Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. (Mt 10, 16)

Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. (Mt 10, 16)
26. júna 2019 andreas

(František Takáč) Mohla by obstáť ovca medzi vlkmi? Ak by mala obstáť, musela by do toho zapojiť um a šikovnosť. Zviera však nie je schopné vytvoriť si úsudok. Preto úvaha je len hypotetická. Ale slúži ako obraz pre ohlasovateľov: ideš akoby medzi dravcov: buď opatrný ako had a jednoduchý ako holubica. Had je síce (pre mňa isto) neprívetivé zviera, ale má schopnosť citlivo vnímať okolie. A holubica? Je nenáročná. Citlivým vnímaním okolia mu lepšie rozumiem a je vyššia pravdepodobnosť, že nenarobím chyby. A jednoduchosť v ohlasovaní je vždy úspešnejšia ako teologické mudráctvo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)