PRIAMY PRENOS Z ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU

PRIAMY PRENOS Z ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU
25. júna 2019 andreas