PRIAMY PRENOS Z ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU