Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne rad-radom opíšem… (Lk 1, 1)

Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne rad-radom opíšem… (Lk 1, 1)
24. júna 2019 andreas

(František Takáč) Na prvý pohľad to vyzerá tak, že Lukáš píše evanjelium ako osobnú poštu konkrétnemu mužovi. Ale ak vezmeme do úvahy etymológiu, zistíme, že Teofil znamená milovník Boha alebo Boží obľúbenec. Je to teda každý, kto zodpovedne hľadá odpovede na životné otázky. Si ním aj ty, si Bohom milovaný a máš byť aj jeho milovníkom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)