Na Trnavskej univerzite v Trnave sa konalo generálne zhromaždenie ÚSKI

Na Trnavskej univerzite v Trnave sa konalo generálne zhromaždenie ÚSKI
24. júna 2019 andreas
V dňoch 22. 6. – 23. 6. 2019 sa v aule Trnavskej univerzity v Trnave konalo pri príležitosti 100. výročia jeho vzniku slávnostné generálne zhromaždenie Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI), spojené s konferenciou a odovzdávaním Cyrilo-metodskej medaily.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/