Viac ako dvadsiatka zasvätených absolvovala kurz na tému ochrany detí

Viac ako dvadsiatka zasvätených absolvovala kurz na tému ochrany detí
23. júna 2019 andreas
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých v Košiciach zorganizovala v rámci preventívnych programov pilotný kurz pre zasvätených pôsobiacich na západe Slovenska na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/