Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. (Mt 4, 19)

Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. (Mt 4, 19)
23. júna 2019 andreas

(Peter Cap) Možno si povieš, že Cirkev zámerne vybrala takéto čítanie, lebo sa chystajú kňazské vysviacky a celé dnešné evanjelium je vlastne o povolaní. Ak by to bolo pravdou, potom laickí veriaci dnes v chráme nemajú čo robiť, lebo nie sú kňazmi. No všetci máme účasť na Kristovom kňazstve. Niektorí osobitne cez sviatostné kňazstvo, ale všetci sme povolaní. A preto Ježišove slová „poď za mnou“ sú adresované každému z nás.

 

Zanechať siete znamená zanechať svoje istoty a ísť za Ježišom. Tak ako rybári zanechali svoje siete, cez ktoré nasýtia svoje rodiny, Boh nás dnes pozýva zanechať svoje istoty a ísť za Ježišom. Zakúsiť, čo je to viera. Oprieť sa o Ježiša, o jeho slovo. Ako Abrahám. Vykročil do neznáma, do cudzej krajiny, lebo dostal prísľub, že dostane syna a zem. S vierou išiel aj Dávid do boja proti Goliášovi a v mene svojho Boha zvíťazil.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)