… ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia… (Rim 3, 24)

… ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia… (Rim 3, 24)
22. júna 2019 andreas

(Peter Cap) Ako dobre sa to počúva – byť zadarmo ospravedlnený jeho milosťou. Ak by sme sa odvolávali na jeho spravodlivosť, nikto z nás nemá šancu byť zachránený. Jedine dovolávať sa jeho milosti. Boh našiel niekoho, svojho jednorodeného Syna, ktorý bol ochotný zomrieť. On ma pred Otcom ospravedlnil svojou milosťou a ja som zachránený. Najväčší obraz jeho lásky k človeku je jeho milosrdenstvo. Nepotrebuješ viac, iba uveriť tejto láske, tomu, že Boh umrel, aby si mohol večne žiť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)